Chia sẻ mẫu đơn xin chuyển mục đích sử dụng đất

Đất đai hiện nay ngày càng giao dịch nhiều, việc chuyển mục đích sử dụng đất diễn ra thường xuyên hơn. Người dùng quan tâm nhất là có chuyển được quyền sử dụng đất hay không. Do đó cần có đơn xin chuyển mục đích sử dụng đất gửi đến cơ quan có thẩm quyền. Đồng thời phải thực hiện theo trình tự, chú ý đến những trường hợp phải xin phép cơ quan Nhà nước, tuân thủ theo thủ tục thực hiện.

Mẫu đơn xin chuyển mục đích sử dụng đất

Chuyển mục đích sử dụng đất có thể hiểu là sự thay đổi mục đích sử dụng của mảnh đất mình sở hữu thay thế cho loại đất ban đầu. Điều này được thực hiện bằng quyết định hành chính gửi cho cơ quan có thẩm quyền. Cụ thể là đối với cá nhân, hộ gia đình gửi đơn đến UBND cấp huyện, các tổ chức muốn chuyển cần gửi đơn lên UBND cấp tỉnh. Theo thông tư 30/2014/TT-BTNMT mẫu đơn mới nhất xin chuyển mục đích sử dụng đất như sau. 

đơn xin chuyển mục đích sử dụng đất

Khi điền thông tin vào đơn cần ghi rõ UBND cấp nào (cấp huyện/ tỉnh tùy đối tượng xin chuyển mục đích sử dụng đất). Thông tin: họ tên, ngày tháng năm sinh, số CMND/ CCCD/ hộ chiếu đối với cá nhân/ cá nhân đại diện cho hộ gia đình hoặc tổ chức phải đảm bảo chính xác. Đối với tổ chức cần có thêm thông tin văn bản quyết định thành lập tổ chức đó. Hoặc giấy chứng nhận đầu tư, giấy phép kinh doanh,… các giấy tờ liên quan khác. Hơn nữa người làm đơn cần ghi rõ chuyển mục đích sử dụng đất sang loại nào, để làm gì. Trường hợp trước đó có giấy chấp thuận/ chứng nhận đầu tư bắt buộc ghi rõ mục đích thực hiện dự án như thế nào. 

Các trường hợp nào phải chuyển mục đích sử dụng đất?

Luật đất đai quy định trường hợp chuyển đất từ việc trồng lúa sang trồng các loại cây khác (cây lâu năm). Hoặc chuyển thành đất nuôi trồng thủy sản, trồng rừng, thành đất làm muối cần làm đơn xin phép cơ quan Nhà nước. 

Trường hợp khác chuyển đất phi nông nghiệp sang đất ở, đất nông nghiệp thành phi nông nghiệp. Chuyển mục đích từ đất rừng sản xuất, đặc dụng, phòng hộ sang các mục đích thuộc đất nông nghiệp. Chuyển từ đất trồng cây hàng năm thành đất làm muối, nuôi trồng thủy sản nước mặn/ dạng ao, hồ, đầm. Tất cả đều phải làm đơn xin chuyển mục đích sử dụng đất, cần có sự cho phép của cơ quan thẩm quyền.

đơn xin chuyển mục đích sử dụng đất 1

Nếu muốn chuyển đất được Nhà nước giao không thu tiền dạng phi nông nghiệp thành dạng thuê đất/ có thu tiền sử dụng một lần. Hay trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất sang đất thương mại, dịch vụ từ đất xây dựng công trình, đất sản xuất/ kinh doanh phi nông nghiệp, đất công cộng để kinh doanh và ngược lại. Đều thuộc trường hợp cần làm đơn gửi lên cơ quan thẩm quyền để xin phép. Những trường hợp trên tự ý chuyển đổi không xin phép sẽ bị xử phạt theo quy định trong Luật đất đai.

Các trường hợp không cần xin phép khi chuyển mục đích sử dụng là chuyển từ đất ở sang đất phi nông nghiệp (không phải đất ở). Hay chuyển đất trồng cây hàng năm thành đất sử dụng vào mục đích nuôi trồng thủy sản, đất trồng cây lâu năm và ngược lại.

Trường hợp chuyển đất trồng cây hàng năm thành đất xây dựng các loại nhà (nhà kính, nhà lưới) để trồng trọt, đất để xây các loại chuồng trại chăn nuôi. Hoặc chuyển thành đất nuôi trồng thủy sản (để thí nghiệm, nghiên cứu, phục vụ học tập). Chuyển đất sản xuất, kinh doanh/ đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp sang xây dựng công trình sự nghiệp,…

Thủ tục thực hiện 

Thủ tục thực hiện chuyển mục đích sử dụng đất đối với cá nhân/ hộ gia đình được hướng dẫn ở quyết định 2555/QĐ-BTNMT. Đầu tiên cần chuẩn bị hồ sơ ngoài đơn xin chuyển theo mẫu thì cần giấy chứng nhận quyền sử dụng đất/ quyền sở hữu nhà ở, đất ở, tài sản gắn liền. Tiến hành nộp hồ sơ ở phòng tài nguyên và môi trường, khi nộp xuất trình CCCD/ CMND. Nếu hồ sơ thiếu sót cơ quan tiếp nhận & xử lý hồ sơ sẽ thông báo đến người nộp hồ sơ (trong không quá 3 ngày làm việc). Khi đó cần bổ sung ngay giấy tờ để hoàn chỉnh hồ sơ, phù hợp với quy định. 

Phòng Tài nguyên và Môi trường sẽ thẩm tra, xác minh, thẩm định sau đó mới tiến hành cấp phép chuyển mục đích sử dụng đất. Người sử dụng đất nộp chi phí tài chính, trong không quá 15 ngày làm việc sẽ nhận được kết quả. Đối với vùng núi, hải đảo xa xôi, vùng kinh tế khó khăn sẽ là 25 ngày làm việc.

Khi muốn chuyển mục đích sử dụng mảnh đất của mình bạn cần nắm rõ xem thuộc trường hợp nào. Nếu trường hợp đó bắt buộc phải có sự cho phép của cơ quan có thẩm quyền. Thì phải làm đơn xin chuyển mục đích sử dụng đất để phù hợp với quy định của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Hơn nữa phải thực hiện theo đúng quy trình, đầy đủ các loại giấy tờ để hoàn thiện hồ sơ, xử lý nhanh chóng.

Bài viết liên quan

Choosing a Data Place Provider

In addition to providing safeguarded document storage, an information room offers professional document management. Choosing the right service provider is crucial to get the success

Read More »

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *