Chính sách bảo mật

Việc bảo mật trách nhiệm của người dùng là trách nhiệm của chúng tôi. Khi người dùng truy cập và trang web Chungcuhoangthanhtower.com tức là các bạn đã đồng ý với các điều khoản của chúng tôi.

Chúng tôi thu thập những thông tin nào nào?

Chúng tôi thu nhập các dữ liệu của bạn ví dụ như: tên, địa chỉ, mail,… Những thông tin này sẽ được lưu trữ khi có sự cho phép 

Chúng tôi sử dụng thông tin của bạn vào mục đích nào? 

  • Nhanh chóng khắc phục sự cố
  • Giải quyết mọi thắc mắc của người dùnh
  • Gửi những sản phẩm hoặc chính sách mới nhất
  • Cải thiện website